11.5 C
Valencia
domingo, 16 enero 2022

Las últimas noticias de la Comunidad Valenciana, con la actualidad de Valencia, Alicante y Castellón

Cultura destina 1.200.000 euros per a la reforma d’espais escènics en 2022

Otras noticias


– El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este dimecres la convocatòria de tramitació anticipada

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport destinarà 1.200.000 euros per a finançar la reforma i la modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents en 2022, segons ha publicat este dimecres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

S’entenen com a espais escènics existents els centres culturals o part d’aquests, les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic.

A aquesta convocatòria, que es realitza mitjançant la fórmula de tramitació anticipada, podran optar les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que tinguen la propietat dels immobles, així com els ens i els organismes públics creats per entitats locals i les empreses, les entitats i les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i s’hagen autoritzat per a fer aquestes millores d’instal·lacions i equipaments.

Les ajudes econòmiques finançaran les obres que es realitzen en 2022 i han de comprendre l’execució de qualsevol classe d’obra de rehabilitació o millora de l’espai escènic, fins i tot l’ampliació mitjançant l’habilitació d’espais annexos a aquest. També s’hi poden incloure actuacions referides a les instal·lacions escèniques i a l’equipament de la sala en un sentit ampli.

Les ajudes es destinaran a espais escènics en funcionament, a espais escènics que, encara que estiguen tancats o sense usar-se, s’acredite que, amb l’execució de les inversions per a les quals se sol·licita la subvenció, podran obrir-se al públic en la temporada o el curs següent, i els espais escènics de construcció recent, sempre que puga certificar-se la conclusió completa d’aquestes obres en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció i es justifique, amb els documents que calga, la possibilitat de posar-se en funcionament en la temporada o el curs següent al curs en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.

En aquesta convocatòria només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió, el pressupost d’execució material dels quals no supere els 75.000 €, i la quantia individual serà sempre del 70 % del cost de la inversió.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies a comptar del següent al de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Más noticias

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Últimos artículos